No Picture

Dấu lặng buồn

March 21, 2018 Hoang Linh 0

Nhớ những chiều mưa đợi mỏi mòn Trên đường đất cũ mặt bùn non Ngày cha bóng đổ dìu chân gọn Bữa mẹ hình xiêu […]